Projects and contracts

  • "L'avaluació de la qualitat de la prąctica docent i l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels estudiants", 2012-2013. Main researcher: Marti March Cerdą. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Project.
  • - - "Accions per a la millora de la coordinació entre els estudia d'Educació Social i els cicles Formatius de Grau superior", 2012-2013. Main researcher: BELEN PASCUAL. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Project.