Listen

CHILD AND YOUTH

 • Rita Gradaílle, Carme Montserrat, Lluís Ballester, "Transition to adulthood from foster care in Spain: A biographical approach", "Children and Youth Services Review", Número 89, Pàgines 54-61, 2018. Article.
 • Lluís Ballester, Josep Lluís Oliver, "Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Volum 2016, Pàgines 112-119, 2016. Article.
 • Orte, C.; Vives, M.; Sánchez, L. y Fernández, M., "Com prevenir l'assetjament entre iguals i intervenir-hi. Breu revisió dels programes basats en l'evidència", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Pàgines 541-562, 2016. Article.
 • Pozo, R., Orte, C., Vives,M., "Programas, intervenciones y prácticas efectivas en prevención de drogodependencias con mujeres jóvenes", "Géneros. Multidisciplinary Journal of Gender Studies", Volum 5, Número 1, Pàgines 859-886, 2016. Article.
 • Benavente,B., Casado,S., Orte, C. & Ballester, L. (2016). Prevalencia del abuso sexual en la infancia. Un estudio en estudiantes universitarios. Barcelona, España: Octaedro editorial.
 • Orte,C., Benavente, B.,  Casado, S. & Ballester, L. (2012). Abús sexual infantil en estudiants universitaris. Anuari de l'educació i la formació a les Illes Balears 2012, 254-267.
 • Pich, J., Ballester, L., Thomàs, M., Canals, R. & Tur, J.A. (2011). Assimilating and following through with nutritional recommendations by adolescents, Health Education Journal, 70(4), 435-445.
 • Ballester, L. & Colom, A.J. (2011). Juventud y pedagogía (sobre la génesis del pensamiento de Walter Benjamin) Youth and pedagogy (On the genesis of the thought of Walter Benjamin). Teoria de la Educacion, 23(1), 71-106.
 • Pich, J.; Ballester, Ll.; Thomàs, M.; Canals, R.; Tur, J.A., "The Relationship between Healthy Eating Beliefs and Food Consumption in Adolescents" [www.journals.awf.gda.pl], "European journal of physical & health education", Volumen 4, Número 4, 81-90. , 2010. Artículo.
 • Oliver Torelló, J.L., "Drets de la infància i necessitats socials", "Revista D'Afers Socials", Número 3, 13-19. , 2009. Artículo.
 • Pich, J.; Ballester, L.; Stanic, L.; Tur, J.A.; Thomàs, M.; Canals, R., "Creencias alimenticias y patrones de consumo en la población adolescente.", "Revista Española de Nutrición Comunitaria", Volumen 14, Número 1, 74-75. , 2009. Artículo.
 • Ballester, Ll. i Muñoz, A., "Dificultats d'adaptació escolar de joves d'origen sociocutural diferenciat", "Tres Quarts", Número 27, 37-42. , 2008. Artículo.
 • Canals, R.; Pich, J.; Thomàs, M.; Giacone, G.; Ballester, Ll.; Perera, S. i Torrado, L., "Creences, actituds i hàbits sobre alimentació i salut en l'adolescència", "Tres Quarts", Número 27, 51-61. , 2008. Artículo.
 • Canals, R.; Pich, J.; Thomàs, M.; Giacone, G.; Ballester, L.; Perera, S. i Torrado, L., "Creences, actituds i hàbits sobre alimentació i salut en l'adolescència (2a part)", "Tres Quarts", Número 28, 4-13. , 2008. Artículo.
 • Gomila, M.A. (2007) Jeunes de majorque pour la langue. Construire une conscience citoyenne à travers la participation associative. En Breviglieri, M. et Cicchelli, V L’espace public à petits pas. Le monde de l’adolescence et son rapport à la société civile. Études comparatives entre l’europe du sud et le maghreb. France: Presses Universitaires de France.