Projects and contracts

  • "Vellesa, dependència i necessitats socials al municipi d''Artà de Mallorca.Situació actual i perspectives de futur", 2001. Main researcher: Ballester, L.; Matemalas, A.; Orte, C.. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Ajuntament d'Artà. Contract.