Projects and contracts

  • "Programa de prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil a les Illes Balears", 1999-2004. Main researcher: Pere Amorós Martí. Programa no específico. Govern de les Illes Balears. Contract.